Uppdragen bedrivs inom följande områden:

Familjerätt

Affärsjuridik

Konkurs- och obeståndsrätt

Skattejuridik

Fastighetsjuridik

Brottmål

 

Dessutom:
Upprätta eller granska ingångna avtal, styrelsearbete,
rådgivning till företag och deras ägarfamiljer,
offentlig upphandling, skatterådgivning och arbetsrätt.

En viktig del av arbetet består av att skapa allianser
med andra konsulter för att gemensamt möta
kunderna och deras behov.

 

 

 

Besöksadress: Södra Kyrkogatan 6. Postadress: Box 134 651 04 Karlstad. Tel: 054-21 30 60 Fax: 054-15 40 55. E-post Klick